Blog

REGULAMENT CONCURS „Modele Umane in Afaceri”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI.

 

 • Organizatorul concursului “Modele Umane in Afaceri” (denumit in continuare Concursul) este compania S.C. TRAINART SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Cetatea Histria nr 7, Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/19718/2006 C.U.I. RO 19284183, cont bancar IBAN nr. RO45BTRL 0450 1202 B854 33XX, deschis la banca Transilvania, Sucursala Victoria, reprezentata de Adriana Boscanici –  Director General, (denumita in continuare Organizatorul)
 • Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”). Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la concurs.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa o zi de la anuntarea participantilor in acest sens pe pagina de Facebook a Organizatorului.
 • Participantii isi exprima tacit acordul fata de eventualele modificari ale regulamentului prin continuarea participarii la concurs, in caz contrar acestia avand dreptul de a solicita retragerea din concurs.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI.

2.1. Concursul “Modele Umane in Afaceri” se va desfasura in perioada 20 aprilie 2015 – 20 septembrie 2015 si urmeaza sa fie organizat si desfasurat online, pe site-ul www.facebook.com si www.trainart.ro/blog.

2.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE.

3.1. Concursul “Modele Umane in Afaceri” este accesibil persoanelor juridice de pe teritoriul Romaniei.

3.2. Concursul nu este accesibil angajatilor societatii S.C. Trainart SRL, ai trusturilor de presa si ai tuturor agentiilor implicate in aceasta campanie.

3.3. Participarea la acest Concurs implica acceptarea expresa a tuturor clauzelor prezentului Regulament accesibil la adresele: www.facebook.com/trainart.ro si www.trainart.ro/blog/.

3.4. Prin inscrierea la acest concurs, declarati ca sunteti de acord si agreati in mod integral termenii acestui Regulament.

3.5. Eligibile pentru participare sunt persoanele juridice ce isi desfasoara activitatea in mod efectiv pe teritoriul Romaniei cu minimum 50 de angajati pe teritoriul Romaniei, si care au cel putin un responsabil de resurse umane.

3.6. Persoanele fizice desemnate pentru a participa la concurs trebuie sa se afle angajate in raporturi de munca cu persoana juridica participanta la concurs sau alte raporturi contractuale din care sa reiasa apartenenta la colectivul societatii angajatoare.

3.7. Timpul petrecut de catre participanti in scopul indeplinirii activitatilor impuse de participarea la concurs urmeaza a fi statornicit drept timp de munca ori de odihna potrivit intelegerii dintre fiecare participant si societatea in favoarea careia concureaza.

3.6. Persoanele propuse de catre managerii de resurse umane sau de catre top si middle management, trebuie sa poata completa integral cu informatii relevante formularul de participare si sa isi exprime acordul neechivoc privind desemnarea ca participanti in cadrul concursului.

 

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE.

4.1. Concursul are loc pe reteaua de socializare Facebook https://www.facebook.com/trainart.ro si pe blogul companiei www.trainart.ro/blog.

4.2. Pe durata Concursului, prin intermediul comunicarii in cadrul retelelei de socializare Facebook si pe blogul companiei, vor fi oferite mai multe informatii utile legate de acest concurs, toate aceste detalii fiind parte integranta a Regulamentului.

 

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI.

5.1. Pentru a putea participa la acest Concurs si pentru a se incrie in mod oficial in Concurs este obligatoriu ca participantul sa respecte toate conditiile inscrise in prezentul Regulament.

5.2. Devine participant la Concurs si se obliga sa respecte integral acest Regulament orice companie romaneasca sau multinationala, care prin reprezentantul de resurse umane, completeaza formularul de inscriere in concurs si care se incadreaza in conditiile de participare enumerate in prezentul Regulament.

5.3. Mecanismul de desfasurare al concursului:

Concursul este organizat de catre compania S.C. Trainart S.R.L. in perioada 20 aprilie 2015 – 20 septembrie 2015 si se va desfasura astfel:

 • Specialistii de resurse umane din companii completeaza formularul ERS prin care pot inscrie 1-3 persoane in Campania Modele Umane in Afaceri. Formularul trebuie completat pentru fiecare persoana, deoarece reprezinta o scurta argumentare pentru care persoanele recomandate sunt ERS (Empowered.Resourceful.Spectacular.);
 • In cadrul argumentarii va fi descrisa pe scurt o situatie de afaceri rezolvata de catre participant si modalitatea in care a rezolvat-o;
 • Echipa Trainart realizeaza un interviu scris sau video cu fiecare dintre persoanele inscrise, care va fi publicat pe blogul companiei, pe retelele sociale, in newsletter-ul companiei;
 • In perioada 21 septembrie – 21 octombrie, un juriu format din invitatii Trainart (manageri de varf, C level, Antreprenori, va evalua fiecare candidat inscris in concurs pe baza aplicatiei, a interviului, in functie de criteriile din cadrul Sectiunii 6 a prezentului Regulament.
 • Castigatorii vor fi anuntati pe blogul companiei, prin mijloace de presa si pe retelele sociale ale companiei, pe data de 24 octombrie 2015.
 • In perioada octombrie-decembrie 2015, SC Trainart SRL, alaturi de reprezentantii de resurse umane ai companiilor castigatoare, va stabili modul de implementare al programelor castigate.
 • Perioada de implementare a programelor este 5 ianuarie – 28 februarie 2016.

 

SECTIUNEA 6. CRITERII DE JURIZARE.

Juriul va evalua fiecare persoana inscrisa in concurs pe baza urmatoarelor criterii:

Situatia:

Complexitatea situatiei de afaceri rezolvata

Contextul situatiei timp,resurse financiare si umane

Cat de des apare aceasta situatie in companie/echipa

Posibile repercusiuni ale nerezolvarii situatiei

Potentialul de buna practica al solutiei, pentru situatii similare

Rezultatele concrete pe care le-a avut departamentul/compania in urma rezolvarii situatiei date

 

Echipa:

Daca echipa a fost implicata si ghidata pentru rezolvarea situatiei

Beneficiile pe care le-a avut echipa

Feedback din partea echipei

 

Persoana:

Originalitatea (inovativ, dincolo de standardele deja cunoscute) modului in care a fost rezolvata situatia

Initiativa de rezolvare a fost luata spontan sau la ideea unor superiori/echipei

Efortul si resursele necesare rezolvarii situatiei

Atitudinea persoanei fata de situatia data

Modul de relationare cu echipa (daca a fost necesara implicarea acesteia) pentru rezolvarea situatiei date

Atitudinea persoanei dupa rezolvarea situatiei

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI SI ACORDAREA PREMIILOR.

7.1. In cadrul acestui concurs se vor acorda 3 premii constand in programe de training organizate gratuit pentru castigatori/societatile angajatoare ale concurentilor castigatori:

– Premiul I: Program training Metamorphosis (durata 4 zile/echipa de max 12 persoane)

– Premiul II: Program training Mind Tricks/Creativitate si inovatie (durata 2 zile/echipa de max 12 persoane)

– Premiul III: Sesiuni individuale de coaching (8 sedinte a cate 1 ora);

7.2. Programele de training ce urmeaza a fi acordate, urmeaza a fi organizate in mod demonstrativ si  cu titlu gratuit in scopul popularizarii serviciilor oferite de catre Organizator;

7.3. Programele de training oferite ca premiu cuprind intregul pachet de servicii/activitati aferent fiecarei categorii;

7.4. Premiile vor fi oferite companiilor castigatoare dupa confirmarea lor ca si castigatori finali;

7.5. Numarul de participanti la programele de training si identitatea acestora pentru societatile castigatoare ale Premiului I si ale Premiului II urmeaza a fi stabilite de catre persoanele juridice castigatoare cu mentiunea ca nu se impune ca printre participantii la programele de training sa se afle persoanele fizice care au participat efectiv la concurs, selectia participantilor la programul de training fiind atributul societatii castigatoare potrivit regulamentului sau intern si in limita locurilor disponibile;

7.6. Compania castigatoare a Premiului III va putea desemna pentru participarea la sesiunile individuale de coaching un numar de pana la 5 angajati cu mentiunea ca nu se impune ca printre participantii la sesiunile individuale de coaching sa se afle persoanele fizice care au participat efectiv la concurs, selectia participantilor la sesiunile individuale de coaching fiind atributul societatii castigatoare potrivit regulamentului sau intern si in limita locurilor disponibile;

 

SECTIUNEA 8. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR.

8.1. Castigatorii vor fi anuntati prin intermediul paginii de facebook, https://www.facebook.com/trainart.ro a blogului www.trainart.ro/blog/ si prin newsletter in termen de 5 zile de la incheierea concursului.

8.2 Programarea sesiunilor de training si a sesiunilor de coaching se va face ulterior desemnarii castigatorilor, de comun acord, in functie de programul acestora si de nesuprapunerea acestuia cu programarile preexistente ale S.C. TRAINART S.R.L..

8.3. In acest scop S.C. TRAINART S.R.L. va transmite fiecarui castigator o lista cu datele (orele) disponibile pentru programarea sesiunilor de training/coaching.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE.

9.1. Organizatorul concursului va acorda premiul castigatorilor in conformitate cu specificatiile acestui Regulament.

9.2. Orice hotarare asupra Concursului luata de catre S.C. Trainart S.R.L. este finala si nu este supusa niciunei forme de contestatie.

 

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE.

10.1. Prin participarea la acest concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului, in scopul participarii la acest concurs si posibilitatii de a-i fi furnizate informatii despre serviciile si evenimentele S.C. Trainart SRL.

10.2. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, modificarea, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

10.3. Participantii au dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.

10.4. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este S.C. Trainart SRL , Str. Viitorului 150 A, Etaj 2, Sector 2, Bucuresti.

10.5. Participareala concursul “Modele Umane in Afaceri” presupune acordul potentialului castigator referitor la faptul ca numele lui va fi facut public potrivit legislatiei in vigoare. Datele castigatorilor se vor pastra in contabilitatea firmei, conform legislatiei fiscale.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII.

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane din municipiul Bucuresti.

11.2. Legea aplicabila este legea romana.

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CONCURSULUI. 

12.1. Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a Organizatorului.

12.2. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.

Organizator

S.C.Trainart S.R.L.

« Inapoi la articole